วีดีโอ-นำเสนอ

Youtube
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต สพป เลย ๒
Youtube
เพลงสุจริตดี ที่เลย 2
Youtube
เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต 10 มิ.ย. 62 สพป.เลย เขต 2
Youtube
เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต 61 สพป.เลย เขต 2
1
^