ป้ายกำกับ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์

31 ม.ค. 2563 0 138

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสถานศึกษานำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๔ พิพิธภัณฑ์

1
^