รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพลชัย ชุมปัญญา

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0899407871

อีเมล

^