รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกานนท์ แสนเภา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทน

รายละเอียดรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์0895693405

อีเมล[email protected]

^