รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสรัญญา บุดดา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

รายละเอียด

ที่อยู่222 หมู่ 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์0941253965

อีเมล[email protected]

^