บุคลากรของเรา


 

นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายธเรศ สวนสุุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริมา ปรีดี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี สารถ้อย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยุวดี พิมพ์คีรี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางอัจฉรา โคตรชัย

  พนักงานธุรการ

^