บุคลากรของเรา


 

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายกานนท์ แสนเภา

    รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทน

  • thumbnail

    นางสรัญญา บุดดา

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

^