ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์”

ด้วย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการจิตเวชเลยฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑“เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์” ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับกองทุนเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
http://loei2.go.th/main/datas/file/1580443744.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^