โครงการจัดกิจกรรมเสียงธรรมตามสายในโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย จังหวัดเลย คณะสงฆ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สสส.) ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของชาติ เกิดความคุ้นเคยกับการสวดมนต์ และเพื่อการนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
http://loei2.go.th/main/datas/file/1575278944.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^