แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทราบเพื่อประโยชน์ในการติดต่อราชการ
http://loei2.go.th/main/datas/file/1573801713.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^