ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2019

ด้วย สำนักพิมพ์ทองเกษม ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2019 ในหัวข้อ “บันทึกความสุข...รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของการคิด การเขียน และการสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้โดยตรงที่สำนักพิมพ์ทองเกษม เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2562  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
http://loei2.go.th/main/datas/file/1569553512.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^