หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขาเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

http://loei2.go.th/main/datas/file/1569553051.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^