เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สพม. เขต ๑๕

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จะดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสถานที่แห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงขอแจ้งสถานที่ตั้งและติดต่อราชการขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
http://loei2.go.th/main/datas/file/1568190817.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^