ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม กติกา เทคนิคและวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับครูอาจารย์และนักเรียน

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม กติกา เทคนิคและวิธีการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับครูอาจารย์และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: bigsigia2@gmail.com   โทร.091-8281205 หรือ Line: bigsigia

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^