โครงการรับทองกับ ว.พ. ปี ๒๕๖๒

ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “รับทองกับ ว.พ. ปี ๒๕๖๒” สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามได้รัยสิทธิ์ E-Coupon เพื่อลุ้นชิงโชคทองคำแท่งมูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ สิทธิ์ทันที เมื่อทำการแนบสำเนารายการสั่งซื้อแบบเรียนปี ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://loei2.go.th/main/datas/file/1565077903.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^