การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

ด้วย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีแผนจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดเลย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยกรมการกงสุลจะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางการทูต ราชการ และหนังสือเดินทางภิกษุ) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละเอียดเพิ่มเติม http://loei2.go.th/main/datas/file/1565076718.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^