การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ”นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ”

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ได้กำหนดจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์เป็น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://loei2.go.th/main/datas/file/1565076460.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^