การประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ ๑๕

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และกลุ่มศิลปินไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในวัยเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม จึงได้กำหนดจัดการประกวดวาดภาพสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง ๔ – ๑๐ ปี ภายใต้โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ ๑๕ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียดดังเอกสารแนบ   http://loei2.go.th/main/datas/file/1564738905.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^