ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สพป.เลย เขต 2 แก้ไขประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา
สพป.เลย เขต 2 แก้ไขประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา

26 พ.ค. 2563 0 272

สพป.เลย เขต 2 แก้ไขประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา

แก้ไขประกาศการร้บย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แก้ไขประกาศการร้บย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

17 มี.ค. 2563 0 1,121

แก้ไขประกาศการร้บย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์

31 ม.ค. 2563 0 138

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสถานศึกษานำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๔ พิพิธภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

31 ม.ค. 2563 0 121

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๙
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๙

31 ม.ค. 2563 0 190

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์”
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์”

31 ม.ค. 2563 0 133

ด้วย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการจิตเวชเลยฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑“เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์” ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประกวดออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทเลย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
การประกวดออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทเลย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

31 ม.ค. 2563 0 89

จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ภายในงานดังกล่าวจัดให้มีการประกวดการออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นวิถีไทเลย

โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี
โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี

31 ม.ค. 2563 0 72

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการผลิต Chef และผู้บริหารร้านโดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการมอบทุนการศึกษาในรุ่นที่ ๖

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/2020
การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/2020

13 ม.ค. 2563 0 102

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร FIRST (For Inspiration and Recognition of Science Technology) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/2020 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรอบรม “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หลักสูตรอบรม “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

13 ม.ค. 2563 0 191

ด้วย ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีความผิดทางวินัย มาตรฐานโทษ

รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

27 ธ.ค. 2562 0 105

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงขอเชิญชวนลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19 ธ.ค. 2562 0 394

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

19 ธ.ค. 2562 0 211

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

เชิญชวนสานศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี
เชิญชวนสานศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี

19 ธ.ค. 2562 0 88

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์การเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

โครงการจัดกิจกรรมเสียงธรรมตามสายในโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการจัดกิจกรรมเสียงธรรมตามสายในโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

02 ธ.ค. 2562 0 111

จังหวัดเลย คณะสงฆ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สสส.) ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

^