พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ “สะพุงเกมส์” ประจำปีการศ

^