ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อำเภอเอราวัณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

1
^