การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

^