เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวขวัญจิรา พรมใจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0909867290

ที่อยู่อีเมล์

^