เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรของเรา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • thumbnail

    นางกุสุมา แก้วไชยะ

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา

  • thumbnail

    นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข

    เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

^