เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรของเรา

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายกานนท์ แสนเภา

    รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

  • thumbnail

    นายพลชัย ชุมปัญญา

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

^