เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๗”

ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๗” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการ ลงบนกระดาษขนาด A4 โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา และจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนักสิ่งแวดล้อมและให้ช่วยกันตระหนักถึงการปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัว ลดขยะ ประหยัดพลังงาน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา โดยมีกำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562664742.pdf
 

Relate

^