เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี ๒”

ด้วย มูลนิธิปันปัญญา ได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี ๒” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์ภาพวาดจากความคิด เพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจแลเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562664530.pdf

Relate

^