เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “Thai – Filipino Pen Friend”

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Thai – Filipino Pen Friend” หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจดหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี จำนวน ๗๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562656221.pdf

Relate

^