เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยได้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางหมายเลขฉุกเฉิน ๑๙๑ และผ่านแอพพลิเคชัน Police I Lert U ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการโทรเล่นหรือโทรก่อกวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุด่วน เหตุร้ายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562231485.pdf

Relate

^