เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ด้วย องค์การพิพิธภัณธฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย
กว่า ๒๐ ปีผ่านมา อพวช. ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาม สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย อพวช. กำหนดที่จะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ และจะทดลองเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ปิดทำการทุกวันจันทร์) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วงทดลองเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1561976078.pdf

Relate

^