เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของ World Robot Olympiad (WRO) และได้รับแต่งตั้งจาก World Robot Olympiad Association Ltd. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนิสิตนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต และเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านกาเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้กับเยาวชนที่มีความรู้ ความสนใจ ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562664405.pdf

Relate

^