เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันโต้สาระโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 and Globalozation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและครูได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ระดับสูงผ่านการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และมีเวทีแสดงความสามารถในการพูดอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://debate.innoobec.com
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560324847.pdf

Relate

^