เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลย เขต 2
ข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลย เขต 2

26 ม.ค. 2561 0 712

ข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป เลย เขต 2

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใน สพป.เลย เขต 2
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใน สพป.เลย เขต 2

25 ม.ค. 2561 0 1,176

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใน สพป เลย เขต 2

ประกาศ สพป.เลย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ สพป.เลย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

24 ม.ค. 2561 0 1,004

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาฯ และประกาศรายชื่อ เครื่องหมาย ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาฯ และประกาศรายชื่อ เครื่องหมาย ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล

17 ม.ค. 2561 0 216

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาฯ และประกาศรายชื่อ เครื่องหมาย ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

แก้ไขข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาเพื่อประกอบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2561
แก้ไขข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาเพื่อประกอบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2561

13 ม.ค. 2561 0 400

แก้ไขข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาเพื่อประกอบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ ศ 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้านกระทรวงวัฒนธรรม งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้านกระทรวงวัฒนธรรม งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๑

11 ม.ค. 2561 0 132

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมกันออกร้านกระทรวงวัฒนธรรมงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.เลย เขต 2
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.เลย เขต 2

11 ม.ค. 2561 0 590

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป เลย เขต 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

10 ม.ค. 2561 0 1,001

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ ศ 2561

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2561

21 ธ.ค. 2560 0 192

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จะดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ ศ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรม การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”
โครงการอบรม การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”

14 ธ.ค. 2560 0 108

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

14 ธ.ค. 2560 0 90

ด้วย สถานบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

^