เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น... ฟินแบบไทบ้าน”
ร่วมงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น... ฟินแบบไทบ้าน”

25 มี.ค. 2562 0 37

งานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น ฟินแบบไทบ้าน” ขึ้นในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะกุดป่องและถนนคนเดินเทศบาลเมืองเลย อ เมืองเลย จ เลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

21 มี.ค. 2562 0 41

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร เปิดภาคเรียนปลายสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

19 มี.ค. 2562 0 37

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

28 ก.พ. 2562 0 38

ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๒
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๒

18 ก.พ. 2562 0 40

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ ศ ๒๕๖๒

โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว "One Health World"
โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว "One Health World"

13 ก.พ. 2562 0 36

เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย THOHUN ได้จัดโครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health World

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖

08 ก.พ. 2562 0 44

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

08 ก.พ. 2562 0 44

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา PRE DEGREE ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

15 ม.ค. 2562 0 56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

15 ม.ค. 2562 0 47

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

15 ม.ค. 2562 0 73

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

15 ม.ค. 2562 0 81

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จังหวัดเลย ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒

การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาการศึกษา

11 ม.ค. 2562 0 49

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ ศ ๒๕๖๑ จากสภาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (จังหวัดเลย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (จังหวัดเลย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

11 ม.ค. 2562 0 69

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จะดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ ๐๐ น เป็นต้นไป

การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

11 ม.ค. 2562 0 51

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการห้องเรียนกีฬา”
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการห้องเรียนกีฬา”

11 ม.ค. 2562 0 44

โรงเรียนราชินูทิศ ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

07 ม.ค. 2562 0 70

วย สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

^