เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1  ปีการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา

24 เม.ย. 2558 0 381

ด้วย Youth Exchange Scholarship ํํYES จะจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 อายุ 15 ป..

ขอเชิญติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 เม.ย. 2558 0 315

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์ และวิทุยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จัดทำสารคดีโทรทัศน์ ..

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการ
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการ

21 เม.ย. 2558 0 300

ด้วยสมาคมโพชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

21 เม.ย. 2558 0 308

ด้วยศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ร่วมกับสมาคมนักเรียนแห่งแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

การแข่งขัน Cross word  A Math คำคม ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ

07 เม.ย. 2558 0 474

ตารางการแข่งขัน กิจกรรม Cross word A Math คำคม ซูโดกุ รายการที่ 11 18 จัดการแข่งขัน วันที่ 8 เมษายน 2558 ทุกกิจกรรม คลิกดูตารางการแข่งขัน

^