เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562”
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562”

06 มิ.ย. 2562 0 37

จังหวัดเลยกำหนดจัดงาน “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562” วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗ ๐๐ น

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

24 พ.ค. 2562 0 35

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

24 พ.ค. 2562 0 34

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

17 พ.ค. 2562 0 49

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

17 พ.ค. 2562 0 92

สภาสังคมส่งเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6

17 พ.ค. 2562 0 34

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

17 พ.ค. 2562 0 28

ด้วย อำเภอวังสะพุง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒

30 เม.ย. 2562 0 45

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ได้พัฒนาระบบ EOL System ตั้งแต่ปี พ ศ ๒๕๔๘ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน ๓ เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑

22 เม.ย. 2562 0 45

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑เป็นวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 	นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)

22 เม.ย. 2562 0 44

มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School
การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

18 เม.ย. 2562 0 35

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนางานบริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษ..

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

17 เม.ย. 2562 0 37

ด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยเปืดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ ค 2562

การประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
การประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

03 เม.ย. 2562 0 28

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกำหนดให้มีการประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ

03 เม.ย. 2562 0 34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI)

25 มี.ค. 2562 0 56

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี ๒๕๖๒

25 มี.ค. 2562 0 31

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบ EOL Online System
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบ EOL Online System

25 มี.ค. 2562 0 36

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เสนอกิจกรรมและโครงการคอร์สเรียนและเรียนติวภาษาอังกฤษออนไลน์,สัมมนาการใช้เครื่องมือภาษาอังกฤษออนไลน์,กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

25 มี.ค. 2562 0 30

การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

^