เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การแข่งขันโต้สาระโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019)
การแข่งขันโต้สาระโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019)

12 มิ.ย. 2562 0 5

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562 0 3

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP : KBO จังหวัด จึงได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑

12 มิ.ย. 2562 0 1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู

เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

12 มิ.ย. 2562 0 2

ด้วย การยางแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562 0 3

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กำหนดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม

การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019”
การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019”

12 มิ.ย. 2562 0 6

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด INEX ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562”
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562”

06 มิ.ย. 2562 0 10

จังหวัดเลยกำหนดจัดงาน “รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562” วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗ ๐๐ น

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

24 พ.ค. 2562 0 14

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

24 พ.ค. 2562 0 12

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

17 พ.ค. 2562 0 16

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

17 พ.ค. 2562 0 13

สภาสังคมส่งเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6

17 พ.ค. 2562 0 12

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

17 พ.ค. 2562 0 8

ด้วย อำเภอวังสะพุง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒

30 เม.ย. 2562 0 27

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ได้พัฒนาระบบ EOL System ตั้งแต่ปี พ ศ ๒๕๔๘ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน ๓ เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑

22 เม.ย. 2562 0 23

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑เป็นวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 	นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)

22 เม.ย. 2562 0 21

มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School
การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

18 เม.ย. 2562 0 15

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนางานบริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษ..

^