เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๗”
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๗”

09 ก.ค. 2562 0 92

บริษัท อสมท จำกัด มหาชน โดยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ร่วมกับบริษัท ปตท จำกัด มหาชน ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

09 ก.ค. 2562 0 58

การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ครั้งที่ 2
การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ครั้งที่ 2

09 ก.ค. 2562 0 76

การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 2562 มีกำหนดการสอบในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

04 ก.ค. 2562 0 112

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit
การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

04 ก.ค. 2562 0 81

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒

04 ก.ค. 2562 0 135

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินฯ

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

01 ก.ค. 2562 0 47

อพวช กำหนดที่จะทดลองเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปิดทำการทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

01 ก.ค. 2562 0 43

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งไทเลย” ในงาน OTOP To The Tourist And Festival “บุญซำฮะ” ประจำปี ๒๕๖๒
การประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งไทเลย” ในงาน OTOP To The Tourist And Festival “บุญซำฮะ” ประจำปี ๒๕๖๒

01 ก.ค. 2562 0 45

จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการ OTOP To The Tourist And Festival

การแข่งขันโต้สาระโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019)
การแข่งขันโต้สาระโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition 2019)

12 มิ.ย. 2562 0 430

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562 0 62

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP : KBO จังหวัด จึงได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑

12 มิ.ย. 2562 0 52

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู

เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

12 มิ.ย. 2562 0 50

ด้วย การยางแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562 0 71

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กำหนดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม

การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019”
การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019”

12 มิ.ย. 2562 0 70

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด INEX ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นย

^