เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี อำเภอเอราวัณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการน้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นอกจากการทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามแล้วยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรม ในพิธีสวนสนามครั้งนี้ มีลูกเสือเข้าร่วม จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๐ คน ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ๑๓ กอง ลูกเสือสามัญ ๑๗ กอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๑๑ กอง
1
^