เข้าเว็บไซต์หลัก สพป.เลย 2

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042810905 - 6