ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ป.๑

สอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ทดสอบข้อสอบกลาง ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ และ ม.๒)

สอบวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ทดสอบข้อสอบกลาง ระดับประถมศึกษา (ป.๒,ป.๔ และ ป.๕)

สอบวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (์NT) ป.๓

สอบวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เว็บไซต์ สำนักทดสอบการศึกษา

free website counter 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042810905 - 6
ดูแลระบบโดย : @ITLOEI2 : 17:09:17